Våra projekt

I nära hundra år var Kockums stadens viktigaste arbetsplats och tiotusentals människor tillbringade merparten av sina vakna liv här. Lastångarna, ubåtarna, jagarna samt tank- och kryssningsfartygen som byggdes ansågs som ”världens största” och ”världens bästa”, även internationellt. Nu förändras den gamla industrimarken till levande stadsdel, projekt för projekt. 

Ryktet som "världens bäste fartygsbyggare"  gjorde såväl varvsarbetarna som stans övriga invånare stolta. Nu renoveras många av de gamla byggnaderna och fylls med nytt liv och nya verksamheter. Nya broar och bostäder byggs, nya gång-och cykelstråk utvecklas och nya parker anläggs. På den här sidan kan du få en överblick över vilka komersiella projekt som är färdigställda, under utveckling eller som planeras i framtiden. Projekten är genomförda av Varvstaden AB. Om du är nyfiken på infrastrukturprojekt eller annat som händer på området kan du besöka vår sida som handlar om stadsdelen. 

Kontor och andra verksamheter

Maskinhallen

Pågående utvecklingsprojekt / Maskin- och monteringshallen

Projektet är under utveckling och i hallen planeras för Lunds Universitets konstnärliga fakultet.
Vagnsverkstaden

Pågående utvecklingsprojekt / Vagnsverkstaden

Projektet är under utveckling och i hallen planeras för Lunds Universitets konstnärliga fakultet.
personalhuset

Kommande projekt / Personalhuset

Detaljplanen kring Personalhuset är ännu inte påbörjad. Här kan det eventuellt utvecklas kontor, bostäder eller kanske handel.

Övriga projekt i Varvsstaden