Magasinet

Magasinet är en byggnad som varit i konstant omvandling för att möta nya behov när de uppstått. Vid uppförandet 1917 inrymde Magasinet diverse­ förråd, på tredje våningen modellsnickeri och på vinden modellager. Modellsnickeriet fanns kvar i byggnaden till 1980-­talet. Vid den här tiden fungerade en del av bottenvåningen som brandstation.

Vi ska tillåta att fortsätta komplettera med nya lager. Förlänga energin i rummen.

Magasinet - Fasad väster

Läget

Magasinet ligger mitt i Varvsstaden. Platsens många vinklar, vrår och offentliga platser är bra förutsättningar för att stadsdelens första in­vånare ska kunna skapa en atmosfär med bra energi här.

Byggnaden har en utemiljö med direkt anslutning till både grönska och vatten. Det gör att de som arbetar här enkelt kan skifta perspektiv och spendera arbetsdagen både ute och inne.

Vid Magasinets norra gavel bidrar den för de flesta okända mikroparken med grönska i kvarteret. Komplett med fullvuxna träd och byst av Kockums grundare är den som en lunga för kvarteret där atmosfären är dämpad och avkopplande. Längsmed vattenrummet mot söder byggs en nästan kilo­ meter lång kajpromenad.

Kontor på tre plan

Den rektangulära byggnaden i tre plan har bågformade, småspröjsade gjutjärnsfönster och en takhöjd som man sedan länge slutat bygga med. Byggnaden är förhållandevis smal vilket tillsammans med de stora fön­sterna ger bra ljus på alla våningsplan. I byggnadens västra långsida adderas en ny entré med hiss och trapphus. Modern ventilation, värme och övrig teknik installeras.

Livfull uteservering

Restaurang Aster flyttade in strax efter husets öppnande och har sedan dess försett besökare med gastronomiska upplevelser, tillagade över öppen eld. Restaurangen disponerar två tillbyggnader varav den ena är ett nytillskott, helt byggt i återbrukat tegel från området. 

Uteserveringen präglas av en öppenhet där närheten till den pågående utvecklingen av hela stadsdelen blir påtaglig. 

Längs med långsidan adderas växt­lighet i form av en pergola. Som en del av huvudbyggnadens södra gavel blir det en plats med exceptionell rymd med uteplatser med direkt koppling till kajkanten och vattnet.

Magasinet i sin kontext

Goda grannar

Grannar med kvarteret är STPLN, Media Evolution City, Svt, Studio, Minc och Malmö universitet. De bidrar alla på olika sätt med kompletterande platser, verktyg och sammanhang.

Magasinet är en del av ett kvarter, kvarteret är en del av en stadsdel och stadsdelen är en del av staden. Alla delar behöver varandra för att fung­ era. Det är helheten som ger Magasinets goda förutsättningar för kreativi­tet, produktivitet och bra arbetsliv generellt.

Karta Varvsstaden

”Vi använde oss av byggnadens energi och lade till vår egen; så blev ett plus ett till tre. En form av arkitektonisk aikido.”

/ Joakim Lyth, Wingårdhs

Materialval

Magasinet tillförs mjuka taktila naturmaterial för att kontrastera den hårda stål, betong och murstens-materialiteten.

Entré och trapphus. Mur och skiljeväggar målas i ljusgrå nyanser. Trappan blir i svärtat stål med läderlindade handledare. Lampor från den tidigare industrin står för belysningen.

Kontorslandskap. Nya väggar och mötesrum kläs i furuplywood. Väggar mot trapphuset får massivt trä. Det industriella förflutna tas tillvara med ett flytspacklat och slipat betonggolv. Befintliga fönster målas i ljusgrå kulör.

Mötesrum. På golvet kommer en ljusgrå ullmatta med stora öglor. Schabloner runt dörrar får grön kulör. Innerväggar målas grå. Mot kontoret får rummen glasväggar och glasdörrar för att släppa in naturligt ljus.

Vinden. Golvplankor i massivt granträ. Innertaket behåller sin råspont och kompletteras med akustikplattor i trolldekt. Väggarna målas i ljusgrå kulör.

Ledig lokal i Magasinet

Kontakta oss för mer information

Hanne Birk, Utvecklingschef

hanne.birk@varvsstaden.se