Bostäder

För att skapa en levande och trygg plats att bo på, behövs en balans mellan besökare, boende och arbetsplatser. Dessutom behövs funktioner som restauranger, caféer, butiker och service, fritid och kultur som både skapar förutsättningar för ett attraktivt vardagsliv och för liv på gator och mötesplatser.

I Varvsstaden planeras det för cirka 2 500 bostäder (cirka 5 000 nya boende) samt 4 000 arbetsplatser, en högstadieskola med 500 elever och förskolor för 240 barn. Här kommer det även finnas matbutik, caféer, restauranger och utbildningar. I varvsstaden ska totalt 180 000 kvm mark utvecklas med både bostäder och kommersiella byggnader.

Det finns flera bostadsprojekt igång i Varvsstaden. I några har de första boende flyttat in och andra är under uppförande eller har ännu inte påbörjats. Så gott som alla bostäder i Varvsstaden utvecklas idag av Peab Bostad AB. 

Här kan du möta Madeleine som berättar om hur det är att bo i Varvsstaden. 

Takbostäder på Kockums gamla Svets- och pannverkstad

Snart omvandlas Svets- och pannverkstaden i Varvsstaden på Kockums gamla område i Malmö, till en plats för handel, parkering, bostäder och kontor. En del i projektet är radhus på byggnadens tak och nu kan du anmäla ditt intresse för ett unikt boende i en historisk miljö.

På taket till den gamla Svets- och Pannverkstaden i Varvsstaden, planeras nu för ett unikt bostadsprojekt. Med en form som minner om ett fartyg har arkitektduon Förstberg Ling, ritat radhus som blir både praktiska och estetiskt tilltalande och med den sista glimten havsutsikt i Västra Hamnen.

Läs mer och anmäl ditt intresse här

Peab bostad utvecklar flera bostadsprojekt i Varvsstaden

I varvsstaden kommer det byggas många nya bostäder. Alla utvecklas med människan i centrum och med ett stort fokus på hållbarhet. Just nu har du möjlighet att via Peab Bostad, köpa din nästa bostad här, på sanerad och återvunnen industrimark, där arvet från varvet är påtagligt. 

Precis vid kajkanten i Varvsstaden, precis vid city, välkomnar vi dig till något av områdets fina bostadsprojekt. Läs mer om de pågående bostadsprojekten i Varvsstaden här.