Bostäder

Den största delen av Varvsstadens 180 000 kvm stora yta kommer när området är färdigutvecklat utgöras av bostadshus. Företrädesvis kommer det röra sig om helt nya byggnader. Några av de existerande får tillbyggnader både på bredden och höjden, exempelvis får den tidigare svets- och pannverkstaden radhus på taket. Totalt planeras det för över 2 500 bostäder.

Bo i Varvsstaden

I varvsstaden kommer det byggas många nya bostäder. Alla utvecklas med människan i centrum och med ett stort fokus på hållbarhet. Just nu har du möjlighet att via Peab Bostad, köpa din nästa bostad här, på sanerad och återvunnen industrimark, där arvet från varvet är påtagligt. Precis vid kajkanten i Varvsstaden, precis vid city, välkomnar vi dig till Kv. Varvskajen och Brf. Varvsporten. Läs mer om de pågående bostadsprojekten i Varvsstaden. 

Radhus på tak

På taket till den tidigare svets- och pannverkstaden planeras det för radhus på taket. Här får man den sista glimten havsutsikt som finns i Västra Hamnen. Byggnaden i övrigt är förberedd för handel och ligger precis in till det som ska bli en grönskande allmän park.  

Information om projektet uppdateras löpande. Det går ännu inte att lämna intresse för det här projektet. Håll ögonen öppna!