Gjuteriet

Press

Här hittar du kontaktuppgifter i pressfrågor och pressmaterial. Vid användande av bildmaterial, ange fotograf enligt anvisning. 

För pressfrågor kontakta: 

Elin Fasth, kommunikationsansvarig Varvsstaden AB 

elin.fasth@varvsstaden.se

0725-335481

Pressbilder Stadsdelen

Karta över stadsdelen - ladda ner här (ange illustration: All the way to Paris) 

Flygbild över området - ladda ner här (ange foto: Varvsstaden) 

Pressbilder personal

Pia Andersson, VD Varvsstaden AB - ladda ner här 

Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden AB - ladda ner här

Erik Wennerholm, projektchef Varvsstaden AB - ladda ner här 

Magnus Alfredsson, projektchef Varvsstaden AB - ladda ner här 

Martin Larsson, projektledare Varvsstaden AB - ladda ner här

Elin Fasth, kommunikationsansvarig Varvsstaden AB - ladda ner här 

personal

Pressbilder Gjuteriet

Exteriör bild 1 - ladda ner här (ange foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio)

Exteriör bild 2 - ladda ner här (ange foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio)

Interiör bild 1 - ladda ner här (ange foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio)

Interiör bild 2 - ladda ner här (ange foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio)

Bild innan ombyggnation - ladda ner här (ange foto: Petra Bindel) 

Montage trästomme - ladda ner här (ange foto: Petra Bindel)

 

Pressbilder Magasinet

Exteriör bild 1 - ladda ner här. (ange foto: Petra Bindel) 

Exteriör bild 2 - ladda ner här. (ange foto: Petra Bindel) 

Interiör bild 1 - ladda ner här. (ange foto: Petra Bindel) 

Interiör bild 2 - ladda ner här. (ange foto: Petra Bindel)