Verktygslåda

Vid Kockums gamla varv, mitt i centrala Malmö ska 180 000 kvadratmeter historisk industrimark omvandlas till en attraktiv stadsdel med plats för både liv och arbete. Här finns gott om spännande särdrag som gångbroar, kranbanor och rörsystem. Vi vill bevara så mycket som möjligt av atmosfären och låta den gamla arkitekturen få möta den nya – brokigt, nyfiket och mänskligt. Precis som Malmö.

Det är många som arbetar med utvecklingen av Malmö. Arkitekter, projektutvecklare, entreprenörer och tjänstemän från Malmö Stad för att nämna några. Varvsstaden AB har i samverkan med andra eller på egen hand, tagit fram ett antal dokument som underlättar i utvecklingen och hjälper oss att bevara Arvet från Varvet. 

Utvecklingsplan

Utvecklingen av Varvsstaden är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Peab/Balder. Det första steget togs med ett planprogram som fastställdes 2011 vilket Stadsbyggnadskontoret nu bygger vidare på med denna utvecklingsplan. Det gemensamma målet är att Varvsstaden blir en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling. 

Här kan du ladda ner Utvecklingsplanen

Stadslivskompassen - så skapar vi hållbart stadsliv i en ny stadsdel

Stadslivskompassen för Varvsstaden sätter ord och ger form åt en gemensam inriktning för stadsdelens utveckling gällande stråk, rörelser och liv. Stadslivskompassen ska läsas som komplement till Utvecklingsplanen och fungera som en vägledning när Malmö stad handlar upp konsulter för gestaltning och projektering av den allmänna platsmarken men även för projektutvecklare, arkitekter och byggaktörer på platsen.  

"Oavsett var man befinner sig ska man känna att man är på ett gammalt varv"

Här kan du ladda ner Stadslivskompassen 

Här hittar du en poster över utvecklingen i Varvsstaden