Gjuteriet

I kanske den mest ikoniska byggnaden i Varvsstaden växer det nya Gjuteriet fram. Byggnaden som är K-märkt blir efter årsskiftet 2023 Oatlys nya huvudkontor.

Den historiska byggnaden ligger med kajpromenaden, torrdockan och varvsbassängen som närmaste granne. Fastigheten är K-märkt och Varvsstaden har i nära samarbete med Oatly och Malmö stad, tagit fram husets nya utformning där man arbetat vidare på husets robusta industrikaraktär. Man kommer att bevara fasader och stålkonstruktioner och i linje med Oatlys och Varvsstadens hållbarhetsprofil har man valt att bygga stommen i trä.

Hållbarhet i varje aspekt

Man kommer att bevara byggnadens ursprungliga fasader och stålkonstruktioner. I linje med Oatlys och Varvsstadens hållbarhetsprofil har man valt att bygga den nya stommen i trä och bottenplattan har gjutits i Peabs klimatförbättrade eco-betong.

Tre av byggnadens tegelfasader kommer helt eller delvis att bevaras och restaureras. Fasaderna kompletteras med ca 68 000 återbrukade tegelstenar från demonterade byggnader på området. Fastighetens fläktrum kläs med plåt som tagits ner från de stora verkstadshallarna och flera industrilampor har restaurerats för att ge ett bra ljus i de nya kontorslokalerna.

Läget

Gjuteriet ligger i hjärtat av Varvsstaden. Precis intill hamnbassängen och den nya kajpromenaden. Under 2023 kommer den nya gång och cykelbron intill huset att knyta området ännu närmre Malmö City och centralstationen. 

Visionen

Gjuteriet speglar både Oatlys och Varvsstadens högt satta mål när det gäller hållbarhet. Både ur ett miljömässigt perspektiv men även ur det mänskliga. Här kommer medarbetarna att befinna sig i ljusa lokaler, omgivna av mjuka material i en historisk miljö, med vattenrummet precis utanför dörren. 

Huset beräknas vara klart för inflyttning under första kvartalet 2023. 

Restaurang i Gjuteriet

Oatly är hyresgäst i hela huset, förutom för den del som är avsedd att bli restaurang. På bästa läge intill vattnet finns en lokal på  200 kvm. Här pågår arbetet med att hitta den krögare som passar in i kontexten. 

Mer om restaurangen kan du läsa här.