Gjuteriet

Gjuteriet är en synlig och viktig byggnad i Malmö, en del av berättelsen om varvet och stadens identitet. Byggnaden uppfördes 1910 för stöpning maskindelar till varvets fartyg och broar. Byggnaden har genom åren anpassats efter nya behov och funktioner och är nu omvandlat till ett modernt huvudkontor till Oatly. Renoveringsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar.

Läget

Gjuteriet ligger granne med etablerade verksamheter som MEC och SVT. Torrdockan och den gamla spetsbunkern som minner om Varvstiden är närmsta grannar. Men framför allt är Gjuteriet granne med vattnet, kajkanten och det kommande stadslivet. Förbi byggnaden löper det kommande gång-och cykelstråket och naturliga platser för pauser skapas både längs med husets fasad och utmed vattnet vid kajkanten. 

Gjuteriet har många karaktäristiska drag bevarade och tillför mycket till det levande stadsrummet. De som arbetar i huset kan enkelt känna närvaron av vattnet även inne i byggnaden och de som passerar kan ta del av de många utplacerade bänkarna längs med fasaderna och den bevarade och slående arkitekturen. 

Kontor på tre plan & en kommande restaurang 

Huset är utformat som ett huvudkontor åt Oatly och har utvecklats i nära samarbete mellan Varvsstaden AB, hyresgästen och arkitekt Kjellander Sjöberg. Huset är utformat för att passa en hyresgäst där det finns möjlighet till en publik caféyta på husets bottenvåning. I den angränsade tillbyggnaden planeras det nu för en restaurang, precis intill kajkanten i en unik historisk miljö. 

Renovering och bevarande av kulturbyggnad

Utgångsläget för projektet var byggnadens befintliga skick, som då var en ouppvärmd ruin där taket rasat in. Öst- och västfasaderna var kraftigt fragmenterade. Renoveringsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar.

Gjuteriet

"Den stora industrihallen med befintlig stålstomme och travers var förr fylld av aktivitet med människor som tillverkade fartygskomponenter. Idag fylls huset på nytt, med mötesplatser och ytor att vara kreativ och umgås på, i en miljö som uppmuntrar samverkan, informella möten och välmående"

Johan Pitura, arkitekt Kjellander Sjöberg

Hör arkitekterna berätta om Gjuteriet. Film skapad av Paper Films och Ben Cope

Se video här

Gjuteriet, Malmö - Industrial heritage reimagined from Kjellander Sjöberg on Vimeo.

Återbruk och materialval

Den materiella hållbarheten är en huvudstrategi med målet att minimera resursanvändning och klimatpåverkan genom goda materialval. Förutom att den gamla stålstommen och de tre tegelfasaderna,  uppfördes nya konstruktioner i huvudsak av förnyelsebart trä för att minska koldioxidförbrukning och det ekologiska fotavtrycket. Trä är även lätt vilket minskar belastning på befintlig stomme och behov av ny grundläggning.

Kompletterande material kommer i hög grad från Varvsstadens materialbank med återbruk av material som tillvaratagits från rivna byggnader från platsen och upcyclats. I gjuteriet har bland annat ca 45 000 tegelstenar, durkplåtar, trappor, stålprofiler och perforerad plåt återbrukats. 

Den stora industrihallen med befintlig stålstomme och travers var förr fylld av aktivitet med människor som tillverkade fartygskomponenter. Idag fylls huset på nytt, med mötesplatser och ytor att vara kreativ och umgås på, i en miljö som uppmuntrar samverkan, informella möten och välmående. Den nya gestaltningen lägger till ytor och nya bjälklag som skapar nya rumsliga samband och överraskande perspektiv, som bevarar upplevelsen av det stora rummet, med nya taklanterniner som ersätter de ursprungliga.

Reuse of material

Kontakta oss för mer information

Hanne Birk, Utvecklingschef

hanne.birk@varvsstaden.se