Administrationsbyggnaden

Längs med Stora Varvsgatan sträcker sig Administrationsbyggnaden, där Kockums förr hade huvudkontor med lokaler för chefer, centrala funktioner och styrelse. Huset byggdes 1912 är en klassisk kontorsbyggnad, centralt prydd av ett mindre torn, med diskreta dekorationer i tegelmuren och vackra träinramade fönster. Nu är huset omvandlat till ett modernt lägenhetshotell med många bevarade originaldetaljer. 

Läget

Idag inrymmer Administrationsbyggnaden ett modernt lägenhetshotell som drivs av Forenom Apart Hotel. Huset ligger centralt i Varvsstaden med en långsträckt fasad mot Stora Varvsgatan. Mot väster öppnar sig en passage som leder besökare vidare in i Varvsstaden. Hotellet blir således en av de första byggnaderna som välkomnar besökare till området. 

Precis i anslutning till hotellet ligger parken Nils Holmströms plats. Här finns 100-årig grönska och flera platser för hotellgästerna och andra besökare att slå sig ner på. Även vatten finns i nära anslutning till huset då den nyöppnade kajkanten bara finns en kort promenad bort genom området. 

Unika hotellrum och pampig bottenvåning

Byggnaden är från början en klassisk kontorsbyggnad med långa slingrande korridorer och många mindre rum. Huset lämpade sig väl för att bygggas om till hotellverksamhet och idag finns 95 unika små studios i huset. Den bevarade originaltrappan i entrén leder ner till källarplanet där man har samlat funktioner som kök och samlingsrum, inramat i färger hämtade från Varvsstadens Estetiska Kompass. 

Omfattande renoveringsprojekt med fokus på återbruk

Att renovera och bygga om ett gammalt hus och ge det nya funktioner, ställer stora krav på såväl projektutvecklare, arkitekt och entreprenör. I Administrationsbyggnaden fanns många bevarandsvärda delar att ta hänsyn till samtidigt som huset är både K- och Q-märkt. I huset finns många orignaldetaljer inluderade i den nya funktionen, så som väggpaneler, trappor och golv. 

”Det har varit och är, ett spännande arbete där vi hela tiden ser till vad vi kan bevara, vad vi kan förändra och vad som måste förnyas. Det är riktigt roligt att vara en del i projektet eftersom man från Varvsstadens sida har ett väl genomtänkt hållbarhetsarbete och tar arbetet med upcycling en nivå upp. Man har aktivt valt att bevara ungefär dubbelt så mycket som man hade varit tvungen till. Byggnaden har hela tiden haft en hög ambition och det är roligt och lite ovanligt att man håller fast vid den ambitionen”.

Joakim Lyht, arkitekt Wingårdhs 

Återbruk och materialval

I huset kunde många originaldetaljer bevaras så som fasader, trappor, dörrar och paneler. I ombyggnationen passade inte de gamla kontorsdörrarna som hotellrumsdörrar då det i ett hotell finns andra krav på till exempel akustik i ett hotell än i ett kontor. Men i stället för att kassera kontorsrumsdörrarna har man hittat en ny funktion för dem och låtit dem bli badrumsdörrar i stället. 

Rummen är färgsatta med med Kockums palett, hämtade från Varvsstadens estetiska kompass. Fyra färger har Wingårds valt att fokusera på, noga utvalda kulörer direkt hämtade från platsens närmiljö. Wingårdhs har skapat en ombonad känsla där byggnadens olika tidsepokrar får leva vidare i en stilren enkelhet. Steg för steg har man hanterat de varje våning med försiktighet.  Detta då byggnaden står på mark som låg precis längs kajkanten när huset byggdes och därför har en viss känslighet i båda väggar såväl som grund. 

Hotellets 130 fönster har ett för ett plockats ner och handmålats för att kunna leva vidare i byggnaden. Som kronan på verket ramas husets fläktrum på taket in, av återbrukat trådglas från de gamla varvshallarna. 

En "egen park"

Bakom hotellet finns parken som en gång anlades till Kockums första huvudkontor. Här kunde tjänstemän och varvsarbetare vila en stund, bland pilträd och ginkoträd. I samband med hotellets öppnande renoverades även parken där den uppvuxna grönskan gick att bevara genom varsam sanering. Nu är parken en uppvuxen oas som både ger liv åt området som helthet men även skapar ytterligare en dimension till hotellet. Det finns möjlighet för hotellgäster att ta sig ut via baksidan för att njuta av parken, som fått namnet Nils Holmströms plats, av en man som under en tid var verksam som VD vid Kockums.