Kontor och lokaler att hyra

Många av de gamla byggnaderna i Varvsstaden ska bevaras och ges ett nytt liv och ett nytt sammanhang. Ofta lämpar sig det nya sammanhanget främst för kontors- eller handelsbyggnader. Med stort engagemang utvecklar vi de befintliga byggnaderna till att bli en plats för framtidens företag. Vi söker alltid dig som företag som vill vara med på vår resa och utveckla projekten tillsammans med oss.

I Varvsstaden ger vi företag chansen att skapa sitt nya kontor i en unik miljö med stor själ. Vi bevarar genom att förnya och arbetar vidare med känslan som finns på platsen. Vi söker alltid dig som företag som vill vara med på vår resa och utveckla projekten tillsammans med oss. I vissa fall startar ett sådant samarbete ett par år innan inflyttning är möjlig, i andra fall finns möjlighet till kortare inflyttningstid. Här listar vi de lediga lokaler vi har i våra fastigheter just nu. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med rätt bolag. 

 

kontor och lokaler

Lediga och kommande kontorsytor