259:an Söder

Kontors och butikslokalerna i 259:an Söder, löper längs med det nya gång och cykelstråket som leder genom Varvsstaden. Här finns både butiks och affärslokaler i bottenvången och totalt ca 3000 kvadratmeter karaktärsfulla kontor högre upp i tillbyggnaden och längs med hallens södra fasad. Här har ett stort fokus på återbruk i olika former skapat unika kontor och verksamhetslokaler. Nu söker vi de företag som vill vara med oss på resan när vi förvaltar arvet från varvet och skriver ny historia i Hall 259.

Från Materialbanken till unikt kontor

Varvsstaden har länge varit en föregångare när det kommer till återbruk och cirkulärt byggande genom satsningen på Materialbanken. När vi kan demontera byggnader som inte ska bevaras, i ena änden av Varvsstaden, samtidigt som vi kan förvara det på området under långt tid, för att till sist återanvända materialet i ett nytt projekt på området, har vi alla steg i återbruksprocessen igång samtidigt i Varvsstaden. 

Materialbanken är både ett fysiskt lager som idag finns i en av de stora hallar som återstår på området och en digital databas. I databasen finns alla demonterade material från området katalogförda och det går att utläsa flera olika data kopplade till miljövinsten med återbruk. Materialbanken fungerar både som en resurs och som en inspiration för arkitekter och projektutvecklare som verkar i Varvsstaden. 

I 259:an Söder, har arkitekterna från Open Studio hämtat både material och inspiration från Mateialbanken. Genom att tidigt undersöka vilka material som fanns tillgängliga har man landat i en unik utformning där plåt från de gamla varvshallarna, på ett spännande sätt kombineras med en halvan av en gigantisk traversbalk. Balken demonterades från den från "Blå Hallen" för ett par år sedan och tillsammans med arkitekturen skapar materialen nu en påtaglig känsla av "arvet från varvet där estetiken är lika viktigt som alla de funktioner ett modernt kontor har. I de kontorslokaler som löper längs med hallens ursprungliga fasad, är delar av den ursprungliga tegelväggen integrerad i utformningen och bidrar till att skapa karaktär och en närvaro från den svunna varvsindustrin. 

"Materialbanken är en stor del av Varvsstadens hållbarhetsarbete. Tillsammans med olika typer av material berättar vi historien om Varvsstaden, från tung varvsindustri till modern och hållbar stadsdel. Här vill vi skapa en stadsdel där livet mellan husen blir lika viktigt som livet i dem. Våra kontorshyresgäster spelar en stor roll och hjälper oss skapa en dynamisk och levande stadsmiljö". 

                                                                                                                                                                Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden

Läget

259:an Söder har ett utmärkt läge för både kontor och andra verksamheter som caféer och butiker. Parallelt med huset löper det som kommer att bli den nya centrumgatan i området och som enkelt leder vidare både medarbetare, kunder och besökare, ner mot vattnet och Varvsbassängen och vidare in mot Malmö City eller mot Ribersborg och Västra hamnen. Det nya kollektivtrafikstråket kommer löpa genom Varvsstaden och över vattnet när den nya Styrmansbron öppnar 2025. Hall 259 Söder är blir därmed ett perfekt läge för både pendlare och besökare. 

Den stora hallens bottenvåning består av en livsmedelsbutik som kommer drivas av Willys samt ett mobilitetshus för ca 500 bilar. På hallens tak planeras för ett bostadsprojekt där 23 unika radhus kommer uppföras. Ditt kontor eller din verksamhet kommer att befinna sig i händelserna centrum med närhet till det mesta. 

 

Kontor

På plan två och uppåt i tillbyggnaden samt längs med den södra fasaden finns flera spännande kontorsytor. Här kan du redan nu vara med och forma ett kontor med unik karaktär där arvet från varvet blir påtagligt. Med bara ett kort avstånd till Varvsbassängen och Ribersborgs rekreationsområden, skapar vi platser där medarbetare trivs över tid. 

Lokalerna är anpassningsbara och erbjuder hög flexibilitet där våningsplanen varierar i storlek men kan delas ner till ca 250 kvadratmeter. I flera av kontorsytorna är den gamla tegelväggen integrerad i interiören och skapar en unik estetik.   

Här kan ladda ner och se olika exempel på planlösningar. 

Lokaler och verksamheter

I tillbyggnadens bottenvåning finns två lokaler som väl lämpar sig för till exempel café eller butik. Här finns det nya gatulivet precis utanför dörren och gång-och cykelvägen blir den naturliga passagen för pendlare till fots och på cykel. Prefekt att stanna till för en kaffe eller snabba inköp. 

Lokalerna kan anpassas efter dina behov och storlekarna kan justeras något. Nu söker vi dig och din verksamhet som vill hjälpa oss bygga ett hållbart stadsliv i Varvsstaden. 

Här kan du ladda ner och se exempel på planlösningar för verksamhetslokalerna

 

Kontakta oss för mer information

Elin Fasth, Kommunikationsansvarig/uthyrning

elin.fasth@varvsstaden.se