Kontor i Svets-och Pannverkstaden

Snart omvandlas Svets- och pannverkstaden i Varvsstaden på Kockums gamla område i Malmö, till en plats för handel, parkering, bostäder och arbetsplatser. En del i projektet är en tillbyggnad på husets norra sida där vi planerar för totala kontorsytor på 1000 kvadratmeter. 

Vilken historia bygger ditt bolag på?

Vill ditt bolag vara med på vår resa? I Varvsstaden utvecklas just nu universitet, bostäder, kontor, handel och parker. I Svets - och Pannverkstaden, i västra delen av Varvsstaden, har det en gång varit tung verkstadsindustri. Snart påbörjas arbetet med att omvandla fastigheten till ett hus för parkering, livsmedel, bostäder och kontor. Nu söker vi efter det bolag som vill göra en historisk resa tillsammans med oss.  

Bygger på återbruk

Det signifikanta för kontoren i Svets -och Pannverkstaden är att tillbyggnaden vilar på en traverser som återbrukas i sin helhet. På hallens norra sida planerar vi nu för en kontorsbyggnad på 1000 kvm och på den södra sidan för ca 3400 kvm kontor. Ytan kan delas och anpassas även för det mindre bolaget, ner till 250 kvm. 

Projektet är i sitt startskede och vi letar nu efter de hyresgäster som vill bygga vidare på sitt bolags historia här, mitt i en en historiks kontext. Projektet planeras att färdigställas under 2027. 

Vill du och ditt bolag bygga historia med oss? Välkommen att höra av dig! 

Här kan du ladda ner exempel på en planskiss. 

södra

Södra sidan

Husets södra långsida löper längs det som i framtiden kommer utvecklas till den nya centrumgatan i stadsdelen. Bottenvåningen i huset förberedes för lokaler och butiker. De övre våningsplanen blir kontor med fönster åt söder.
norra

Norra sidan

Husets södra långsida löper längs det som i framtiden kommer utvecklas till den nya centrumgatan i stadsdelen. Bottenvåningen i huset förberedes för lokaler och butiker. De övre våningsplanen blir kontor med fönster åt söder.

Kontakta oss för mer information

Hanne Birk, Utvecklingschef

hanne.birk@varvsstaden.se