Världens mest spännande stadsdel

I det framtida Varvsstaden samspelar ny bebyggelse med varvets bevarade industriarkitektur. Stark och nutida, med en tydlig egen identitet. Vi vill göra Varvsstaden till världens mest spännande stadsdel. En levande stadsdel som sätter människan i centrum – en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där.

Se en interaktiv karta över utvecklingen i Varvsstaden

Platsen

Varvsstaden blir länken mellan Malmö City och Västra Hamnen

Läs mer

Detaljplaner

Nya stråk och broar med plats för bostäder, kultur, kontor, verksamheter samt livet däremellan. Kika närmare på möjligheterna i våra detaljplaner.

Läs mer

Hållbarhet

Ju bättre vi bevarar, desto bättre kan vi förnya. Vi strävar i riktning mot den cirkulära staden, präglad av nyfikenhet och överraskningar.

Läs mer

Byggnader som bevaras

Det handlar inte bara om att bevara vackra byggnader utan snarare om att föra Kockums och Malmös historia vidare. Och göra den tillgänglig för fler.

Läs mer

Nyheter

Här delar vi med oss av resans gång. Nyheter, drömmar och kulturinslag. Se en ny stadsdel ta form.

Läs mer

Kontakt

Om du är nyfiken på processen eller vill veta mer om möjligheterna kring att leva och verka i den framtida Varvsstaden - kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer