Malmös nya stadsdel

Malmös nya stadsdel

Varvsbassängen och kajerna. Verkstäderna, hallarna och kontrasterna. Där Kockums en gång lade grunden till det multikulturella och framtidsälskande Malmö, planerar vi en helt ny stadsdel – Precis vid havet. Precis vid city.

Området har varit stängt för allmänheten i nästan ett helt sekel men nu är det dags att göra plats för boende, besökare och framtida verksamheter. Detta ställer krav på omsorgsfullt utformade platser, stråk och byggnader så att ”livet i husen” och ”livet mellan husen” kan fungera i härlig symbios med varandra.

Här finns gott om spännande råmaterial som gångbroar, kranbanor och rörsystem. Vi vill bevara så mycket som möjligt av atmosfären och låta den gamla arkitekturen få möta den nya – brokigt, nyfiket och mänskligt. Precis som Malmö.

— Dockan, kajerna, varvsbassängen, de karaktäristiska, industriellt präglade verkstäderna och hallarna är som levande berättelser om Malmös historia. Utan varvet hade utvecklingen till en kosmopolitisk smältdegel av dagens storlek och betydelse knappast varit möjlig. 

VIsion

Vision

I det framtida Varvsstaden samspelar ny bebyggelse med varvets bevarade industriarkitektur. Stark och nutida, med en tydlig egen identitet.

Vi vill göra Varvsstaden till världens mest spännande stadsområde. En levande stadsdel som sätter människan i centrum – en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där.

På videorundtur i Maskin- och Monteringshallen

Se video här

Hall 101 from Varvsstaden on Vimeo.