Malmös nya stadsdel

Mitt i Malmö omvandlas historisk industrimark till en plats för både liv och arbete. Där Kockums en gång lade grunden till det multikulturella och framtidsälskande Malmö, planerar vi en helt ny stadsdel – precis vid havet. Precis vid city.

Området har varit stängt för allmänheten i nästan ett helt sekel men nu är det dags att göra plats för boende, besökare och framtida verksamheter. Detta ställer krav på omsorgsfullt utformade platser, stråk och byggnader så att ”livet i husen” och ”livet mellan husen” kan fungera i härlig symbios med varandra. Här finns gott om spännande råmaterial som gångbroar, kranbanor och rörsystem. Vi vill bevara så mycket som möjligt av atmosfären och låta den gamla arkitekturen få möta den nya – brokigt, nyfiket och mänskligt. Precis som Malmö.       

Vision

"I det framtida Varvsstaden samspelar ny bebyggelse med varvets bevarade industriarkitektur. Stark och nutida, med en tydlig egen identitet.Vi vill göra Varvsstaden till världens kanske mest spännande stadsdel. En levande stadsdel som sätter människan i centrum – en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där."

Läget

Lägesmässigt blir Varvsstaden en länk mellan City och Västra Hamnen, ett område där nybebyggelsen expanderat stadigt sedan startskottet med Bo01 och Dockan. Tomten, som löper mellan Stora Varvsgatan i norr, hamnbassängen i söder, Klaffbron i öst och Skeppsbyggargatan i väst är ca 180.000 kvadratmeter stor och har rymt flera stora varvshallar som nu varsamt har demonterats. De gamla tegelbyggnaderna omvandlas nu och vi kommer att se till att de mest karaktäristiska byggnaderna bevaras och integreras i en modern kontext.

Byggnader bevaras och en ny stadsdel växer fram

På området finns flera gamla vackra tegelbyggnader. Många av dessa bevaras, fylls med nytt liv och nya verksamheter. De byggnader som inte kan bevaras, demonteras och material som kan återbrukas sparas i Varvsstadens Materialbank. På så sätt får vi till viss del ett cirkulärt byggande där vi kan säga att delar av Varvsstaden är byggt av Varvsstaden. Här kan du läsa om de olika byggnaderna som bevaras på området. 

Steg för steg utvecklas nu det gamla varvsområdet till att bli en helt ny stadsdel. En stadsdel där livet mellan husen blir lika viktigt som livet i dem. Flera gröna parker planeras och den 1 km långa kajpromenaden längs med varvsbassängen blir Malmös nya mötesplats. Ca 4000 arbetsplatser planeras och 2500 bostäder. Genom tre nya broförbindelser över varvsbassängen knyter Varvsstaden samman Malmö City med Dockan och Västra Hamnen. 

Det pågår många olika typer av projekt och entreprenader i Varvsstaden just nu. 

  • Kulturbyggnader och kommersiella projekt - läs mer
  • Utveckling av bostäder - läs mer
  • Infrastruktur och övriga projekt - läs mer

Varvsstaden kan bli platsen för en station i den framtida Öresundsmetron

Varvsstaden utreds som en möjlig plats för en station i den framtida Öresundsmetron som ska knyta ihop Malmöregionen med Köpenhamn. En resa med en framtida tunnelbanan beräknas ta 20 minuter och de förarlösa tågen ska kunna anslutas till Köpenhamns befintliga metrosystem i den nordöstliga delen av Amager. 

Sedan tidigare har Malmö stad tagit fram två möjliga sträckningar av tunnelbanan som också innebär olika placeringar av stationer. Den första stationen i Malmö, om man anländer från Köpenhamn, ska ligga i norra delarna av Västra hamnen. I detta läge kollar man även på frågor kopplade till kustskydd, eventuella utfyllnader och hur stadsutveckling hanteras. Sedan blir nästa station i höjd med Stora Varvsgatan. Endera i ett västligt läge vid Masttorget eller i ett östligt läge vid Gängtappen.

Det östliga läget vid Gängtappen avses ligga i Varvsstaden. 

Översiktsplanen är ett omfattande arbete och beräknas vara klar under 2027. Till dess kommer projektet även att kolla på stadsutveckling kopplat till stationerna samt placeringen av metrostationen vid Malmö C.

Här kan du läsa mer om Öresundsmetron

Varvet

"Oavsett var i Varvsstaden man befinner sig, ska man känna att man är på ett gammalt varv"

Om Varvsstaden AB

Utvecklingsprojektet Varvsstaden och tillhörande markområde samägs av PEAB  och Balder, med Varvsstaden AB som aktör inom stadsutveckling.

Enskilda byggprojekt – kommersiella såväl som bostäder – kommer att genomföras och/eller förvaltas av någon av Varvsstaden AB:s ägare Peab eller Balder, eller till dessa närstående bolag.

Se en kort film om Varvsstaden

Se video här