Restaurang i Gjuteriet

I Varvsstadens mest ikoniska byggnad Gjuteriet, utvecklas nu ett nytt huvudkontor till Oatly. 

Oatly är den enda hyresgästen i huset förutom en del på ca 200 kvadratmeter där vi nu har möjliggjort en yta för restaurangverksamhet. Vill du läsa mer om omvandlingen av Gjuteriet kan du göra det här

Restaurangdelen ligger bottenplan till höger

Bästa förutsättningarna på oslagbart läge

Gjuteriet ligger på bästa läge i Varvsstaden med den kommande kajpromenaden precis utanför dörren. Förbi byggnaden kommer det nya gång och cykelstråket att gå rakt igenom stadsdelen och det kommer finnas ett naturligt flöde med människor under hela dygnet. 

Vi hoppas få med oss dig som vill göra Varvsstaden till en destination för mat och dryck. Gjuteriet erbjuder en historisk men samtidigt modern, lokal på ett soligt och vattennära läge. Tillsammans med den aktör som väljer att starta verksamhet här hoppas vi kunna skapa en plats som bidrar till en levande stadsdel. 

Planeringen av restaurangen är i ett tidigt skede och vi hoppas komma i kontakt med den aktör som vill vara med på resan att göra Varvsstaden till en destination för mat och dryck. De historiska elementen i lokalen är påtagliga och arvet från varvet ger de bästa förutsättningarna för en miljö att driva en spännande restaurang i. 

Kontakta oss för mer information

Hanne Birk, Utvecklingschef

hanne.birk@varvsstaden.se