Nyheter från Varvsstaden

2024.03.08

Platschefen Annika lyfte Varvsstadens äldsta hus

Annika Strömdahl är en av ganska få kvinnor i byggbranschen. Senaste åren har hon jobbat som platschef på projektet Snickeriet i Varvsstaden. Ett projekt som kräver både styrka och fingertoppskänsla. När vi träffar Annika har slutspurten mot överlämnandet till hyresgästen Advokatfirman Lindahl börjat. 

Läs nyhet

Annika

2024.03.05

Gjuteriet nominerat till Kasper Salin-priset

Gjuteriet har tidigare uppmärksammats i flera sammanhang och belönades tidigare i år med Malmö Stads stadsbyggnadspris. Nu är projektet nominerat till ett av de största arkitekturpriserna i Sverige. 

Gjuteriet är det senast färdigställda projektet i Varvsstaden i vilket Oatly numera har sitt huvudkontor. Byggnaden har tidigare belönats med Malmö Stads stadsbyggnadspris och är nu en av fyra nominerade projekt till Kasper Salin-priset. 

Läs nyhet

Gjuteriet

2024.01.30

Bygglov beviljat för Svets-och Pannverkstaden

Kockums gamla Svets-och Pannverkstad är nu beviljad bygglov för den kommande ombyggnationen.  

I huset ska det rymmas en Willysbutik i bottenvåningen, parkeringshus med 500-platser, kontor samt tillbyggnader för handel/butik och cafér.  Längre fram planeras även för unika radhus på hallens tak.

Läs nyhet

Svets-och pannverkstaden

2023.12.14

Klassisk fransk restaurang öppnar i Varvsstadens prisade byggnad Gjuteriet

Nu skapas en ny mötesplats i Varvsstaden när krögaren Stellan Colt öppnar restaurangen ”La Fonderie” i den prisbelönta byggnaden Gjuteriet. Namnet är det franska ordet för ”gjuteri” och med en klassisk fransk meny ska restaurangen välkomna gäster till lunch, middag och sen kväll. 

Läs nyhet

I det västra hörnet av Gjuteriet ligger restauranglokalen

2023.10.10

Gjuteriet i Varvsstaden vinner Malmö stads stadsbyggnadspris

Kockums gamla gjuteri i Varvsstaden är en synlig och viktig byggnad med stort värde för Malmös kulturarv. Nu belönas huset med Malmö stads stadsbyggnadspris för sitt arbete med återbruk och för ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner. Peab har byggt huset där Varvsstaden AB har varit utvecklare och Kjellander Sjöberg arkitekter. 

Gjuteriet har i Varvsstadens regi transformerat och utvecklats från en ruinliknande byggnad till ett nytt hållbart kontorshus åt livsmedelsaktören Oatly. Förutom kontorsytor innehåller huset även café och restaurangdel. 

Läs nyhet

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio

2023.10.06

Vanliga frågor om Varvsstadens saneringsarbete

Mitt i Malmö City utvecklar vi, Varvsstaden AB, just nu en helt ny stadsdel – Varvsstaden. Innan något nytt kan byggas sanerar vi marken. Detta gör vi alltid enligt gällande krav och beslut från ansvarig myndighet som är Miljöförvaltningen i Malmö Stad.

Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om saneringen av marken i Varvsstaden.

Läs nyhet

sanering

2023.09.20

Gjuteriet är finalist till Malmö stads stadsbyggnaspris

Gjuteriet är en synlig och viktig byggnad i Malmö, en del av berättelsen om varvet och stadens identitet. Arkitekterna Kjellander Sjöberg har nu omvandlat byggnaden till ett hus med stora kontraster som tar utgångspunkt i den gamla stålkonstruktionen och de tre ruinliknande tegelväggarna som fanns på platsen från början. Ombyggnadsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar. Idag är byggnaden en kreativ mötesplats och huvudkontor åt Oatly. 

Nu står det alltså klart att Gjuteriet är en av tre finalister till årets stadsbyggnadspris. 

Läs nyhet

Foto:Rasmus Hjortshøj - COAST

2023.09.12

Bladins gymnasium planerar att flytta till Varvsstaden

Bladins gymnasium satsar på att utveckla sin verksamhet nära universitet och näringsliv. För att kunna möjliggöra fler utbildningsplatser och bredda utbildningsutbudet har man nu tecknat en avsiktsförklaring med Varvsstaden AB, om nya lokaler i Maskin – och monteringshallen.

Varvsstaden är en ny stadsdel under utveckling, mitt i centrala Malmö. Här kommer ca 4000 arbetsplatser och 2500 bostäder varvas med torg, rekreationsområden och parker. Bladins Avsiktsförklaring gäller lokaler i den     K-märkta Kockumsbyggnaden Maskin – och monteringshallen. Sedan tidigare arbetar Varvsstaden även med att planera lokaler åt Lunds universitets konstnärliga fakultet i samma byggnad. 

Läs nyhet

Maskin-och monteringshallen

2023.06.21

Demonteringar och saneringar sida vid sida

Nu skapar vi världens kanske mest spännande stadsdel

Siluetten från Västra Hamnen in mot Malmö har förändrats. De stora varvshallarna, i vilka det tidigare byggdes fartyg, har bit för bit demonterats och nu återstår bara en liten bit av ett stålskelett. Samtidigt pågår ett stort saneringsarbete vid sidan av demonteringarna. Vad är det som händer just nu i Varvsstaden?

Varvsstaden omfattar 180 000 kvm av Kockums gamla Varvsområde mitt i Malmö City. Ett område som under lång tid huserade en tung varvsindustri. Vissa byggnader på området har kunnat bevaras och renoveras. Andra, som de stora varvshallarna har demonterats och i mångt och mycket blivit en del av Varvsstadens Materialbank.

Läs nyhet

Det som återstår av varvshallarna

2023.04.05

Information om rivning av betongkonstruktioner i Varvsstaden

Som ni kanske har märkt, pågår sedan en längre tid tillbaka omfattande demonteringsarbeten inom  Varvsstaden och inom kort inleds borttagningen av ca 10.000 kvm armerat betonggolv (inom f d ”Blå  Hallen”) med tjocklek upp till 2 meter. Parallellt med nämnda demontage kommer olika saneringsarbeten samt diverse bygg- och anläggningsprojekt att pågå likt tidigare.

Varvsstaden AB:s avsikt är att i möjligaste mån begränsa de olägenheter (främst i form av buller/vibrationer/damm) som kan följa av de nödvändiga arbetena.

Demontaget av betongplattan beräknas pågå mellan kl 07.00 – 16.00 under samtliga vardagar i cirka sex månader, med bedömd start preliminärt 2023-04-17. Vi kommer fortlöpande informera om arbetenas  fortskridande.

Läs nyhet

Varvsstaden