2024.03.08

Platschefen Annika lyfte Varvsstadens äldsta hus

Annika Strömdahl är en av ganska få kvinnor i byggbranschen. Senaste åren har hon jobbat som platschef på projektet Snickeriet i Varvsstaden. Ett projekt som kräver både styrka och fingertoppskänsla. När vi träffar Annika har slutspurten mot överlämnandet till hyresgästen Advokatfirman Lindahl börjat. 

Innan själva ombyggnationen av huset kunde börja, insåg man att huset hade satt sig och låg för lågt i förhållande till omgivande bebyggelse och krav på höjder kopplat till stigande havsnivåer och skyfallshantering. Projektet Snickeriet fick därför en något ovanlig start när man beslutade att lyfta hela huset ca en halv meter. Annikas första uppdrag som platschef blev därmed att lyfta det 150-år gamla huset. 

"Att vara med om ett sådant spektakulärt lyft, är nog once in a lifetime. Det var väldigt spännande och utmanande att genomföra lyftet, samtidigt som jag var ny i min roll som platschef. Men jag hade gott om kompetenta människor runt mig och tack vara ett fint samarbete och noggrann planering, gick allt smidigt", berättar Annika.

Annika

Efter lyftet startade själva ombyggnationen av Snickeriet. Stora delar av det gamla huset har kunnat bevaras samtidigt både nya och återbrukade material. Till exempel har man använt tegel från en del av huset och återbrukat det som ett tegelgolv i den nya entréhallen.

"Det har varit en spännande och utmanande resa att jobba med ett så här pass gammalt hus. Vi har sött på diverse utmaningar och allt som ofta har vi fått vara kreativa och hitta nya vägar framåt. Det är huset som sätter ramarna här. Men att få jobba med återbruk och restaurering är något som jag tycker är väldigt roligt. När man får se lyckade resultat längs vägen får man direkt ny energi", säger Annika. 

 I en mansdominerad bransch har Annika drivit arbetet med projektet framåt med tydlighet och ordning och reda som ledord. 

"Jag reflekterar inte så mycket över att jag är kvinna den här branschen, men vi är inte många och det behövs fler. Jag tror att det blir en lite annan jargong och dynamik när tjejer och kvinnor finns på byggarbetsplatser. Precis som i andra branscher behövs det både och. Jag önskar att fler tjejer och kvinnor hade vågat sig på byggbranschen, det är fantastiskt roligt", säger Annika. 

Annika började på Peab som arbetsledare 2015 och 2022 startade hon sitt första projekt som platschef på Snickeriet. Dessförinnan kom hon från en mer kundorienterad bransch. 

Noggrannhet, ordning och reda och gott samarbete återkommer Annika ofta till under intervjun. Vi går tillsammans genom Snickeriet och flera gånger böjer Annika sig ner för att plocka upp skräp eller notera något som behöver åtgärdas. 

"Jag tror att det har gett mig fördelar att ha samlat på mig andra erfarenheter innan jag kom in i byggbranschen. Jag tänker alltid på slutkunden och just nu bygger vi faktiskt ett kontor, en plats där någon ska vilja vara 8 timmar om dagen och det är det jag vill att vi ska ha för ögonen när vi bygger. Detaljerna är viktiga", fortsätter Annika. 

Annika tror inte att kön är en avgörande faktor i framgång i en roll som platschef. 

"Jag tror snarare det handlar om personlighet. Självklart behöver du vara tydlig och bestämd och visa att du är kompetent. Man måste vara kommunikativ och hela tiden kunna möta olika typer av människor, det tror jag är nyckeln till framgång". 

Snart är Snickeriet ett avslutat kapitel för Annika och hon lämnar snart Varvsstaden för nya uppdrag. 

"Det är lite sorgligt, jag älskar gamla hus och att kunna bevara Snickeriet på det här sättet vi har gjort, är nog ett projekt man inte får vara med om så många gånger. Jag har verkligen uppskattat det nära samarbete jag haft med beställaren Varvsstaden under byggtiden. Tur att Varvsstaden ska byggas ut under många år till, då finns det chans att komma tillbaka", säger Annika.

Innan vi skiljs åt passar Annika på att tipsa om ”Byggåret”. Peabs satsning på att få in fler tjejer och kvinnor i byggbranschen. Ett betalt lärlingsår med goda möjligheter vidare anställning inom bolaget.

"Man ska inte låta sig stoppas av gamla normer och förlegade synsätt. Byggbranschen är för alla", avlutar Annika. 

I maj 2024 flyttar Lindahls Advokater in i Snickeriet.