Snickeriet lyfter

Just nu skapas en helt ny stadsdel i Malmö – Varvsstaden. Här ska 180 000 kvadratmeter industrimark omvandlas till en plats där människor lever, bor, umgås och arbetar. En plats där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem.

På området finns ett antal gamla tegelbyggnader som nu bevaras och fylls med nytt liv. En av dem är ”Snickeriet” – Varvsstadens äldsta byggnad. Kockums grundare, Frans Henrik Kockum köpte tomten 1870 och de första verkstäderna och magasinen började byggas året efter.

Vi inte bara ger huset ett lyft genom en varsam renovering, utan vi har bokstavligt talat lyft huset en halv meter. Genom att göra den här insatsen nu, ger vi huset ett ännu längre liv då det annars ligger för lågt i förhållande till övrig bebyggelse. Byggnaden blir mer motståndskraftig och kommer klara utmaningarna med till exempel skyfall.  

- Vi har förberett det här lyftet i knappt ett år. Det är en gammal byggnad där den första delen är uppförd i början av 1870-talet och sedan till- och ombyggd i flera etapper. Det har varit en lång förberedelsetid där både Peab Grundläggning, Peab Anläggning och Peab Bygg har varit engagerade. Genom ett gott samarbete och noggrann planering har nu entreprenören Tunga Lyft, kunnat genomföra det här komplicerade lyftet helt enligt plan, berättar Erik Wennerholm, projektchef Varvsstaden, som varit ansvarig för genomförandet av Lyftet

Snickeriet
Annika Strömdahl har fullt fokus på husets nya grund

Erik Wennerholm visar hur huset nu "svävar"

Lång förberedelsetid

Man började tidigt med att sanera runt och under huset innan man förberedde för lyftet genom att schakta för kommande fundament inför lyftet.  

200 ton stålbalk har monterats genom och kring huset som ”lyftok”, innan man sågade av den gamla grundmuren. Därefter tog 42 kraftfulla domkrafter vid och skapade den lyftkraft som krävdes för att lyfta det 2200 ton tunga huset de knappa 50 centimetrarna. Nu när huset till sist ”svävar” och är uppallat kommer Peab Bygg att gå in och gjuta en ny grund till huset. När den nya bottenplattan är härdad sänks huset igen och ställs på sin nya, högre grund. Därefter tar processen med att samtidigt som man bevarar husets utseende och själ, även anpassar det till moderna kontorslokaler. Just nu pågår arbetet med att gjuta husets nya grund. 

- Självklart är det ett utmanande projekt för alla inblandade men det känns fantastiskt roligt att genom ett gott samarbete inom Peab och med Varvsstaden AB, få möjlighet att bidra till att huset nu går att bevara. Det är viktigt för platsen och känslan här. Det är ett unikt projekt och det kanske är enda gången man får vara med och lyfta ett hus, säger Annika.

Snickeriet lyfter

Se video här

Projekt som väcker uppmärksamhet

Lyftet av Snickeriet fick en del uppmärksamhet i lokal media. Här kan du höra Erik Wennerholm berätta för Sveriges Radio om hur lyftet går till.

Även Peabs koncernchef Jesper Göransson var nyfiken och tittade förbi Snickeriet efter det att man avslutat lyftet.

- Det är fantastiskt roligt att se hur vi i Peab kan samverka för att ro ett sådant här viktigt projekt i land. Jag är verkligen imponerad av alla medarbetare som har varit inblandade, sa Jesper Göransson vid besöket.

Jesper Göransson, koncernchef Peab gör tummen upp för lyftet

Husets historik

I huset har funnits såväl timmer- och maskinverkstäder som mindre kontor. Men framför allt har här tillverkats snickerier till båtar och inredning – även för utomstående kunder. Byggnadens gula mönstermurade tegelfasader uppfördes i en medeltidsinspirerad rundbågestil, som förekom i Sverige vid slutet av 1800-talet och ännu märks i offentliga byggnader som skolor, järnvägsstationer och sjukhus. Huset tillhör områdets mer småskaliga med intima kvalitéer, bland annat fina invändiga träkonstruktioner. Spåren från ombyggnader på 1930- och 70-talen kan ännu anas. Snickeriet ligger i den äldre del av industriområdet som är vänd mot hamnbassängen med vy rakt in mot staden och har ett högt kulturhistoriskt värde.