2023.10.10

Gjuteriet i Varvsstaden vinner Malmö stads stadsbyggnadspris

Kockums gamla gjuteri i Varvsstaden är en synlig och viktig byggnad med stort värde för Malmös kulturarv. Nu belönas huset med Malmö stads stadsbyggnadspris för sitt arbete med återbruk och för ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner. Peab har byggt huset där Varvsstaden AB har varit utvecklare och Kjellander Sjöberg arkitekter. 

Gjuteriet har i Varvsstadens regi transformerat och utvecklats från en ruinliknande byggnad till ett nytt hållbart kontorshus åt livsmedelsaktören Oatly. Förutom kontorsytor innehåller huset även café och restaurangdel. 

Principen för transformationen har varit att bevara byggnadens olika skepnader och låta så många spår av historien som möjligt vara kvar. Gjuteriet är ett hus där vi tillfört nya hållbara material, till exempel den nya stommen i trä, samtidigt som vi använt stora mängder återbrukat material från platsen. Att huset nu belönas med Malmö stads stadsbyggnadspris känns otroligt roligt och viktigt då det bryter ny mark på flera plan, säger Magnus Alfredsson, projektchef Varvsstaden AB. 

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio

Juryns motivering

"Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktigt kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna, innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig".

Arkitekterna på Kjellander Sjöberg har gjort ett fint arbete med att transformera huset som ny har fått en ny tydlig plats i Malmö. 

– Vi är otroligt glada och stolta över att bli uppmärksammande för ett projekt som under en lång tid har varit en stor del av vårt dagliga arbete och som ligger så nära vårt hjärta. Projektet har gett oss möjligheten att arbeta innovativt och radikalt med transformation och återbruk. Två områden som kommer att ha en centrala plats i vår yrkesroll framöver. En nyckel för oss i projektet har varit det nära samarbetet med Varvsstaden som beställare, entreprenören Peab och inte minst Oatly som sitter i huset idag. Genom en tät dialog och en hel del mod har vi tillsammans lyckats skapa en byggnad där mötet mellan den progressiva arbetsplatsen och den ursprungliga industrihallen bildar en ny unik helhet. Mycket av byggnadens kvalitéer finns i glappen mellan det nya och det gamla. I de rum som skapas mellan den stora industrihallen och de nya arbetsplatsernas mänskliga skala. I mötet mellan de hårt slita materialen från varvet och de nya, lätta tilläggen av trä, berättar Johan Pitura, ansvarig arkitekt Kjellander Sjöberg. 

I samband med Gjuteriets öppnande, öppnade även första delen av kajpromenaden längs varvsbassängen för Malmöborna.

– Gjuteriet med dess tillhörande platser är en viktig pusselbit i stadsdelens urbana rum och bildar med sina fyra unika fasader olika stadsrum som välkomnar besökare på olika sätt. Platserna utanför huset är dels platser för passage och mobilitet, men också platser för vila och uppehåll. Byggnaden är inte en solitär i staden utan skapar nya, vackra och spännande rumsligheter i samspel med sina grannbyggnader, avslutar Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden.  

Här kan du läsa mer om Gjuteriet

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio

Gjuteriet innan transformeringen

Gjuteriet innan transformeringen

Montage av trästommen

Montage av trästommen

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST studio