2024.01.30

Bygglov beviljat för Svets-och Pannverkstaden

Kockums gamla Svets-och Pannverkstad är nu beviljad bygglov för den kommande ombyggnationen.  

I huset ska det rymmas en Willysbutik i bottenvåningen, parkeringshus med 500-platser, kontor samt tillbyggnader för handel/butik och cafér.  Längre fram planeras även för unika radhus på hallens tak.

Svets-och pannverkstaden

Förutom parkeringsplatser så kommer Willys öppna 3500 kvm stor butik i husets bottenvåning. Längs med den södra fasaden och i de två tillbyggnaderna planeras det för kontor om ca 1000 kvm i norr och 3400 i söder. Ca 300 kvadratmeter lämnas för butiker och andra lokaler. Starten av byggnationen av hallen planeras till våren 2024. Magnus Alfredsson, projektchef på Varvsstaden AB är glad över att projektet nu har tagit ett steg mot att bli verklighet. 

"Det har varit mycket förarbete i projektet och att nu beviljas bygglov för planerna är verkligen en milstolpe. Huset kommer bli ett nav i den framtida centrumgatan som skapas längs med husets södra fasad. Här kommer vi kunna välkomna verksamheter i form av butiker, caféer och kontor", berättar Magnus Alfredsson.  

Från början tillverkades pannor i hallen, vilket kan utläsas av namnet "Svets-och Pannverkstaden. Men redan efter några år flyttades den verksamheten till en kaj norr om Stora Varvsgatan. Svets- och pannverkstaden byggdes på 1960-talet istället om till flaklinehall där jättelika plåtsektioner kunde svetsas enligt en löpandebandprincip, utvecklad och patenterad av Kockums. Linetillverkningen pågick här till 1974 när nya Hall 7, sedermera Malmömässan, stod klar.

Byggnaden är välbevarad och har högt kulturhistoriskt värde. Framför allt är det fasaden ut mot Stora Varvsgatan som också har en starkt miljöskapande funktion. De stora volymerna i hallen lämpar sig väl för att forma yteffetikva parkeringsplatser i samtidigt som man knyter huset närmre staden i funktioner som kontor och handel. 

"Arkitekt i projektet är Open Studio och de har gjort ett fint arbete med att gestalta huset i sin nya utformning. Nu ser vi fram emot att starta projektet och se visionen bli verklighet", avslutar Magnus Alfredsson. 

Hallen planeras vara klar för inflyttning våren 2027. Du som är intresserad av lokal, kontor eller butik i huset kan läsa mer här.