2020.03.17

Vinnaren i arkitekttävlingen om bron i Varvsstaden är utsedd

Varvsstaden är Malmös nya stadsdel. Det blir stadsdelen som knyter ihop Dockan och Västra hamnen med Malmö City. Tre nya broar kommer att bli den direkta förbindelsen över vattnet. Nu är arkitekttävlingen avgjord för den bro som avser gång, cykel och kollektivtrafik och som vinnare står bidraget från arkitekt Kjellander Sjöberg, broingenjör Ian Firth från London och konstruktörer från Sweco Civil.  Bron är framtagen på uppdrag av Malmö Stad. 

Rendering av Varvsbron

” Broar är på många sätt spännande objekt och det ligger något mytiskt över att förbinda två sidor. Bron till Varvsstaden är en ny viktig förbindelse i Malmö och vi har valt att ge den en gestaltning som har kopplingar till det försvunna varvet. Farkosternas former och material har inspirerat oss till vackert krökta ytor och beläggningar i olika material. Bron ska samtidigt vara ett komplett stycke ingenjörskonst och tillsammans med den erkände broingenjören Ian Firth är resultatet en konstruktionseffektiv och smart design. Sweco Civil har stöttat arbetet med teknisk rådgivning och ekonomiska överslag”, berättar Johan Pitura, arkitekt på Kjellander Sjöberg.

Från Varvsstadens håll är man mycket nöjda med det vinnande bidraget. Hanne Birk, utvecklingschef i Varvsstaden betonar betydelsen av en bro som bokstavligt talat förbinder människor men som också binder samman historien med framtiden.

”Det vinnande bidraget har en stark förankring i den här platsen. Genom att arbeta med både färg form och känsla har man med bidraget skapat en bro som med sitt utseende och funktion blir något mer än bara en bro”.

Bron kommer utöver plats för gång, cykel och kollektivtrafik även innehålla små mötesplatser för människor. Den förväntas stå färdig 2024.

Varvsbron