2022.07.04

Varvsstadens stora gröna rum har fått sitt namn – Solhöjdsparken

Varvsstadens stora gröna rum har fått sitt namn – Solhöjdsparken

Den största grönytan i Varvsstaden har nu fått sitt namn, Solhöjdsparken. Den kommer bli Varvsstadens största gröna rum och ett viktigt grönt stråk genom stadsdelen. Här kommer finnas genomtänkt ytor likväl som ytor för spontant häng och lek samt för stadsodling. Hit ska besökare i olika intressen och olika åldrar välkomnas.

Solhöjdsparken är placerad där det fram till idag har legat stora verkstadshallar och parkeringsytor. De stora hallarna är nu på väg att demonteras ner och kvar står ett antal traverser och en stor stålkonstruktion.

Parken blir ca 6000 kvadratmeter stor och kommer innehålla mycket grönska där det kommer finnas aktiviteter för olika intressen och åldrar. Stålkonstruktionen med traverserna kommer bevaras som ett minne från varvstiden samtidigt som den kommer få nya användningsområden. Parken kommer omges av gångvägar och endast med begränsad genomfart för biltrafik.

”Solhöjdsparken kommer bli ett komplement till de vackra parker som Malmö redan har. Det unika med den här parken blir närheten till kanalen och vattnet som i kombination med det starka historiska elementet i form av stålkonstruktionen i den södra delen, skapar en plats som Malmö idag saknar. Det blir en park för alla”, säger Hanne Birk, Utvecklingschef i Varvsstaden.

Parken planeras och utvecklas i samarbete med Malmö Stad och beräknas stå färdig under 2024.

The steel constructioin in the area of the park will be kept as a memory of the shipping industri
The new park in Varvsstaden

The new park in Varvsstaden