trädsanering

2020.06.12

Varvsstaden låter bevara 100 år gamla träd i Varvsstaden

På Kockums gamla område i Västra Hamnen i Malmö, pågår en febril aktivitet. Peab bygger bostäder, gamla byggnader renoveras och omvandlas till moderna kontor och det pågår marksaneringar överallt. Man brukar prata om att lyfta blicken, men ibland kan det vara värt  att zooma in på detaljerna. Nu bevarar  vi 100 år gamla träd i Varvsstaden. 

Bakom det nyrenoverade hotellet Forenom Varvsstaden, förbereds det nu för att göra parken  tillgänglig för allmänheten igen. Den blir den första delen av Varvsstaden som öppnas till årsskiftet och blir en av områdets alla gröna microparker.

Just nu ligger statyn av Fans Kockum nedpackad in en kartong och innan den kan packas upp och inta sin gamla plats i parken, behöver man göra en omfattande marksanering. Eftersom det under många år var tung industri på området har flera olika gifter letat sig ner i marken, gifter som ingen vill ha under sina fötter. Nu utför Varvsstaden omfattande marksanering på platsen. Den komplicerade marksaneringen i parken har förberetts noga för minimera risken att skada träden. Bl a har en trädkonsult (Trädkonsult i Skåne) och en miljökonsult (PQ Geoteknik och Miljö) konsulteras för att utreda och beskriva förutsättningarna på plats.  Peab Anläggning har därefter anlitat specialister på Sydvac för att genomföra ”dammsugningen” av träden.

Unik dammsugningsteknik

Framför hotellet står flera mäktiga oxlar, närmare 100 år gamla. Vid en snabb blick på området ser det ut som vilken byggarbetsplats som helst. Men vid en närmare titt ser man hur en stor slang, liket en stor dammsugare, varsamt luckrar upp jorden kring trädens rötter.

- Vi arbetar med en unik teknik när det gäller att sanera mark kring träd med känsliga rötter. Vår maskin kan liknas vid en jättedammsugare som tillsammans med ett annat verktyg, skjuter ner syre till rötterna, samtidigt som den luckrar upp jorden och suger upp den förorenade jorden i jättedammsugaren, berättar Johan Nordström från Sydvac som genomför saneringen på uppdrag av Varvsstaden, genom Peab Anläggning.   

Totalt arbetar man med att sanera trädens rötter i ca 4 veckor. Det kan tyckas som mycket arbete för några träd men för Varvsstaden och Malmö stad anses träden vara ett ovärderligt inslag i den nya parken och stadsdelen som helhet. Sydvacs metod innehåller ett antal olika arbetsmoment och ställer höga krav på kunskap om träd och deras växtmiljöer. 

- Träden skänker en speciell stämning till platsen och det har aldrig varit aktuellt att avlägsna dem. Helst vill man ju kunna sanera under träden, men det är omöjligt utan att de dör. Därför har vi valt att använda oss av den här tekniken som gör det möjligt utan att göra åverkan på träden, säger Jörgen Nilsson, arbetsledare Peab Anläggning.

Man vill skona trädens rötter så mycket som möjligt och när rötterna på Oxlarna har blivit tillräckligt tunna, är det möjligt att såga av dem och arbeta som vanligt och sanera marken djupare runt omkring. Peab Anläggning har anlitat Sydvac vid liknande uppdrag tidigare och arbetet har varit mycket framgångsrikt.

- Det är väldigt roligt att få vara med i ett projekt där man på det här tydliga sättet kan vara med och bidra till biologisk mångfald på området, avslutar Jörgen Nilsson.

När träden blivit sanerade tillför man ny fräsch jord i en blandning av kompost och pimpsten för att skapa förutsättningar för oxlarna att återhämta sig. Frans Kockums kommer alltså även i fortsättningen att kunna titta ut på grönskande träd från sin plats i parken.