2019.05.02

Varsam renovering av Kockums första huvudkontor

Det är något speciellt med att befinna sig på en plats där historiens vingslag ständigt gör sig påminda men där strävan att knyta an till framtiden är lika närvarande. Den första del av Varvsstaden som kommer öppnas för allmänheten är en sådan plats, hotellet i det som en gång var Kockums huvudkontor. Här man nu tar det bästa av dåtiden med sig in i framtiden.

Exteriörbild tegelbyggnad

Longstay koncept

Hotellet kommer att inrymmas i den gamla ”Administrationsbyggnaden”. Här kommer hotelloperatören Forenom öppna i slutet av 2019 och erbjuda ett ”longstay koncept” till sina gäster. Och visst är det ett ställe man vill stanna länge på. Det finns många detaljer som ögat gärna dröjer kvar lite längre på. Just nu pågår renoveringen av huset där man tålmodigt och med mycket engagemang bevarar så mycket som möjligt.  

Joakim Lyth är arkitekt på Wingårds som har ritat hotellet. Han har tillsammans med sina kollegor lagt ner många timmar på att vi ska få ett slutresultat som blir så bra som möjligt och där huset verkligen kommer till sin rätt.

”Det har varit ett otroligt inspirerande arbete samtidigt som det har varit komplicerat. Huset har kulturhistoriskt sett ett väldigt högt värde, något som vi tagit hänsyn till i hela processen”, berättar Joakim.

Han får medhåll av Paul Hansson som är byggnadsantikvarie på WSP och Malmö stads förlängda arm när det kommer till de detaljer som ska bevaras. Han berättar att man från stadens sida har vissa krav på bevarandet av detaljer och funktioner.

”Det har varit och är, ett spännande arbete där vi hela tiden ser till vad vi kan bevara, vad vi kan förändra och vad som måste förnyas. Det är riktigt roligt att vara en del i projektet eftersom man från Varvsstadens sida har ett väl genomtänkt hållbarhetsarbete och tar det här med upcycling en nivå upp. Man har aktivt valt att bevara ungefär dubbelt så mycket som man hade varit tvungen till. Byggnaden har hela tiden haft en hög ambition och det är roligt och lite ovanligt att man håller fast vid den ambitionen”.

I arbetet med hotellet har man till exempel kunnat ta tillvara på och renovera 130 fönster. Det är ett komplicerat och tidskrävande arbete då man först måste sanera dem från gifter, måla dem i tre lager linoljefärg och byta glas i de fall där rutorna varit trasiga. Där det inte funnits gamla fönster i samma stil har man valt att beställa likadana fast nyproducerade med välvt kulturglas.

Nytt användningsområde

Joakim Lyth säger att det kan tyckas enkelt att bygga om ett hus med kontorsrum till hotellrum. Men i ett hotell finns helt andra krav på brand, säkerhet och akustik.

”Dörrarna till kontorsrummen tjänar till exempel inte som dörrar till ett hotellrum. Däremot har vi hittat en väg att kunna återanvända de här otroligt vackra dörrarna. De blir nu i stället badrumsdörrar inne på hotellrummen”.

Varvsstaden har under en lång tid arbetat med att kartlägga de olika lager av färger som man använt genom åren då Kockums var verksamt. Detta har resulterat i en spännande palett som arkitekterna har kunnat använda vidare i sitt arbete, till exempel i färgsättningen av hotellrummen.

Stinsen och Micke

Med stort engagemang genomför "Stinsen" och Micke delar av fönsterrenoveringen. Det är ett tidskrävande och tålamodsprövande arbete. Men de tar sig an uppgiften med glädje. 

"Det är roligt att kunna bidra till att historien förs vidare", säger "Stinsen"

Varsamt bevarande

Ett rum som är med på listan över det som ska bevaras är det dåvarande styrelserummet. Nu blir det i stället hotellets svit, med ädelträpaneler längs väggarna som nu bevaras. Huset har en generös takhöjd vilket tillåter en effektiv planlösning och som gör att man kan inrymma sovloft i de övriga rummen. Även i hotellets foajé har man gjort allt för att behålla känslan i huset och valt att bevara både den svenska marmorn och de ursprungliga träpanelerna. Här har Wingårdhs även ritat ett skärmtak med återvunnet glas från en av de stora hallarna som ännu finns kvar sedan Kockumstiden.

Paul Hansson understryker att både arkitekterna och byggarna har gjort och gör ett fantastiskt jobb.

”Det har varit en komplicerad process där man stötte på problem i grundläggningen och med gifter i material. Men man har tagit sig igenom det och jag tror man har lärt sig väldigt mycket som man kommer ha stor nytta av i kommande projekt i Varvsstaden Slutresultatet kommer tala för sig själv. Det blir ett hus med mycket ljus och härlig rymd”.

Även Joakim Lyth ser fram emot det färdiga resultatet och hur hotellet kommer bli en del av det nya Varvsstaden. 

”Det har varit spännande att använda sig av styrkan i huset och för att sedan transformera den. Mycket av den gamla energin finns kvar. Utmaningen är att man hela tiden får tänka på hur man kan låta området förändras utan att förstöra karaktären”, säger Joakim Lyth.

Första grönytan

Hotellet blir färdigt i slutet av 2019 och under 2020 kan vi förvänta oss att det slår upp portarna. I samband med öppnandet av hotellet blir även en park tillgänglig på baksidan. Den blir den första av Varvsstadens många allmänna gröna platser. Nu är det snart dags att plocka upp statyn med Frans Henrik Kockum ur lådan och åter ställa honom på hedersplatsen i parken.