Exteriörbild marksanering

2017.11.29

Marksanering av Skolkvarteret

I början av november påbörjades Varvsstadens första stora marksaneringsentreprenad. Varvsstaden har upphandlat Peab Anläggning att utföra marksaneringen som omfattar ca 30 000 kvm i sydvästra delen av Varvsstaden. Saneringen beräknas pågå till april 2018.

Därefter planerar Malmö Stad (Stadsfastigheter) att påbörja byggnationen av skolkvarteret som innefattar en ny grundskola F-9 med plats för 550 elever och förskola för 80 barn.

Framöver ska denna del av Varvsstaden också bebyggas med bostäder, runt 220 lägenheter, och kommersiell verksamhet. Detaljplanen medger bebyggelse i fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar.

Läs mer om DP 5400 Skolkvarteret via Malmö stads hemsida.