2023.04.05

Information om rivning av betongkonstruktioner i Varvsstaden

Som ni kanske har märkt, pågår sedan en längre tid tillbaka omfattande demonteringsarbeten inom  Varvsstaden och inom kort inleds borttagningen av ca 10.000 kvm armerat betonggolv (inom f d ”Blå  Hallen”) med tjocklek upp till 2 meter. Parallellt med nämnda demontage kommer olika saneringsarbeten samt diverse bygg- och anläggningsprojekt att pågå likt tidigare.

Varvsstaden AB:s avsikt är att i möjligaste mån begränsa de olägenheter (främst i form av buller/vibrationer/damm) som kan följa av de nödvändiga arbetena.

Demontaget av betongplattan beräknas pågå mellan kl 07.00 – 16.00 under samtliga vardagar i cirka sex månader, med bedömd start preliminärt 2023-04-17. Vi kommer fortlöpande informera om arbetenas  fortskridande.

Eventuella följd- eller detaljfrågor rörande ovanstående tar vi helst emot i mailform på adressen: 
info@varvsstaden.se 

Ställda frågor (med tillhörande svar) av allmänt intresse kommer sedan även att inarbetas i den fortlöpande informationen.

Vänliga hälsningar 
Varvsstaden AB
 

 

Varvsstaden