Bild i stor hall med människor i bygghjälmar

2018.04.12

I söndags gick våra första rundvandringar av stapeln.

Den första riktigt varma vårdagen gjorde oss sällskap när vi i söndags arrangerade rundvandringar för allmänheten i Varvsstaden. I grupper om 50 personer, vid tre tillfällen under dagen, fick besökarna en guidad tur på området.

En resa i historia och framtid

Vår utvecklingschef Hanne Birk och Olga Schlyter, bebyggelseantikvarie på Nyréns Arkitektkontor i Malmö, gav besökarna en resa både i Kockums historia och in i framtiden.

Det märks att Varvsstaden och Kockum har en stor plats i malmöbornas hjärtan. Därför är vi extra glada över att ha kunnat erbjuda den här möjligheten för människor att se platsen innan ombyggnationen tar fart på allvar. Det planeras för nya bostäder, parker och kajpromenader. En helt ny stadsdel skapas där Kockums arv i mångt och mycket kommer leva kvar. 

Efter den ca 1 timme långa rundvandringen bjöd vi på finkaffe och avslutade med mingel i det som förr var Kockums gamla vagnsverkstad.

Tack alla ni som kom!