2023.09.20

Gjuteriet är finalist till Malmö stads stadsbyggnaspris

Gjuteriet är en synlig och viktig byggnad i Malmö, en del av berättelsen om varvet och stadens identitet. Arkitekterna Kjellander Sjöberg har nu omvandlat byggnaden till ett hus med stora kontraster som tar utgångspunkt i den gamla stålkonstruktionen och de tre ruinliknande tegelväggarna som fanns på platsen från början. Ombyggnadsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar. Idag är byggnaden en kreativ mötesplats och huvudkontor åt Oatly. 

Nu står det alltså klart att Gjuteriet är en av tre finalister till årets stadsbyggnadspris. 

Foto:Rasmus Hjortshøj - COAST

Juryns motivering: 

"Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktigt kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna, innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig".

 

"Gjuteriet med dess tillhörande platser är en viktig pusselbit i stadsdelens urbana rum och bildar med sina fyra unika fasader olika stadsrum som välkomnar besökare på olika sätt. Platserna utanför huset är dels platser för passage och mobilitet men också vila och uppehåll. Byggnaden är inte en solitär i staden utan skapar nya, vackra och spännande rumsligheter i samspel med sina grannbyggnader, berättar Hanne Birk. 

Hanne fortsätter; 

"Transformation av Gjuteriet handlar inte bara om återbruk av gammalt material och befintlig konstruktion, men öppnar också upp för tankar, diskussioner och ny utveckling om hur transformationsprojekt och återbruk ska hanteras i plan och bygglovsprocesserna".

 

I omvandlingen av Gjuteriet fanns några givna förutsättningar att utgå från. Tre ruinliknande väggar och den gamla stålstommen var i så pass gott skicka att de gick att bevara. Genom omsorgsfull arkitektur och noggrann analys har man sedan möjliggjort för det nya Gjuteriet att ta form. Genom att välja ett lättviktsmaterial som trä i den nya stommen, kunde den vila på den befintliga stålstommen. En ny bottenplatta gjöts i ECO-betong och 45 000 återbrukade tegelstenar pryder nu den östra fasaden. Dessutom finns stora mängder plåt som beklädnad både inomhus och utomhus. Gjuteriet har blivit ett hus som både blir en fantastisk arbetsplats för dem som vistas i huset, samtidigt som det bidrar till platsen, både genom sin inbjudande exteriör och läget precis på kajpromenaden. 

Hos arkitekterna Kjellander Sjöberg kan du läsa mer om processen kring Gjuteriet. 

Mer om byggnadens historik finner du här