2022.04.06

Förstberg Ling blir arkitekt bakom bostäder på taket till Svets- och pannverkstaden i Varvsstaden

Förstberg Ling blir arkitekt bakom bostäder på taket till Svets- och pannverkstaden i Varvsstaden

Snart omvandlas Svets- och pannverkstaden i Varvsstaden på Kockums gamla område i Malmö, till en plats för handel, mobilitet och bostäder. En del i projektet är bostäder på byggnadens tak och nu är beslut taget att arkitekten bakom bostäderna blir arkitektduon Förstberg Ling.

Under hösten fick fyra arkitektfirmor lämna förslag på hur husen på taket till Svets- och Pannverkstaden skulle kunna utformas. De som lämnade förslag var Krok och Tjäder, White, Open Studio och Förstberg Ling.

- De förslag vi fick in hade alla olika sätt att angripa utmaningarna i projektet. Alla idéer var mycket inspirerande och samtliga förslag höll en genomgående hög kvalitet. Det var inte lätt att välja men vi fastnade till slut för förslaget från Förstberg och Ling. Vi tilltalades av utformningen och av att bostäderna går fint i dialog med den befintliga byggnaden, säger Hanne Birk, Utvecklingschef Varvsstaden AB.

Bostäderna utformas som radhus i tre våningar med olika boendeytor. Hela projektet utformas som en oval och ger en fin innergård och ljusinsläpp från två väderstreck.

- Den övergripande formen inspirerades delvis av de enorma fartyg som en gång byggdes på området. Alla bostäderna får en möjlighet till fri utsikt över stad och hav samtidigt som den omslutande formen ger en skyddad gård där både människor och växter kan trivas, säger Mikael Ling, arkitekten som tillsammans med Björn Förstberg har ritat projektet.

Byggnaden har varit verkstad under Kockumtiden och uppfördes 1954. Just nu pågår en omfattande sanering av byggnaden för att kunna inrymma kommande verksamheter. Att man valt att gå vidare med planerna att bygga bostäder på byggnadens tak är ett väl genomtänkt beslut.

- Genom att bygga på taket till Svets- och pannverkstaden tar vi ingen ny mark i anspråk, vilket rimmar väl med vår höga hållbarhetsambition i Varvsstaden. Dessutom skapar vi även bostäder i en unik miljö där det gamla samspelar med det nya, vilket kommer skänka ett stort värde till stadsdelen, säger Pia Andersson, VD Varvsstaden AB.  

Bostäderna på taket till Svets och Pannverkstaden planeras att färdigställas under 2025.

Här kan du anmäla om du är intresserad av bostäderna på taket: varvsstaden.se/takbostader

xx