2023.09.12

Bladins gymnasium planerar att flytta till Varvsstaden

Bladins gymnasium satsar på att utveckla sin verksamhet nära universitet och näringsliv. För att kunna möjliggöra fler utbildningsplatser och bredda utbildningsutbudet har man nu tecknat en avsiktsförklaring med Varvsstaden AB, om nya lokaler i Maskin – och monteringshallen.

Varvsstaden är en ny stadsdel under utveckling, mitt i centrala Malmö. Här kommer ca 4000 arbetsplatser och 2500 bostäder varvas med torg, rekreationsområden och parker. Bladins Avsiktsförklaring gäller lokaler i den     K-märkta Kockumsbyggnaden Maskin – och monteringshallen. Sedan tidigare arbetar Varvsstaden även med att planera lokaler åt Lunds universitets konstnärliga fakultet i samma byggnad. 

– Det känns väldigt roligt att nu kunna planera för att utveckla även den resterande delen av Maskin- och monteringshallen till ytterligare en utbildningsverksamhet. För stadsdelen är det av stor betydelse att få studenter till platsen då det skapar liv och rörelse i området många timmar på dygnet, säger Pia Andersson, VD Varvsstaden AB.

Maskin-och monteringshallen

I dagsläget utreder nu Varvsstaden AB och Bladins gymnasium tillsammans hur de nya utbildningslokalerna skulle kunna utformas.

– Den planerade flytten till Varvsstaden blir en fantastisk möjlighet för Bladins gymnasium att fortsätta vara en högkvalitativ gymnasieskola i framkant i Malmös mest spännande stadsdel. Här finns en enorm potential där man sätter hållbarhet och nytänk i fokus, vilket rimmar väl med Bladins egna värderingar. Området präglas av förändringskraft, framtidstro och mångfald, vilket är centralt i den utbildning vi ger våra elever, säger Lina Sandgren, rektor Bladins gymnasium. 

Bladins gymnasium är en av regionens äldsta gymnasieskolor och har idag 250 elever. I och med flytten till Varvsstaden planerar man att succesivt kunna utöka till ca 450 elever och samtidigt öka bredden av högskoleförberedande gymnasieprogram. Bladins skolor bedrivs i stiftelseform och består av fyra skolenheter; förskola, grundskola, gymnasieskola och internationell skola och ligger på olika platser i Malmö.

– Bladins är en av Sveriges äldsta friskolor som snart firar 150 år. Vi ser flytten till Varvsstaden som en spännande och unik möjlighet att utveckla vår gymnasieskola ytterligare. Det är särskilt kul att återvända till Kockums område eftersom vår internationella skola föddes här, säger Jürgen Müller, ordförande för stiftelsen Bladins skolas styrelse.

Av ytorna i Maskin – och monteringshallen återstår därmed en del på bottenvåningen där Varvsstaden AB nu arbetar för att utveckla någon form av café – och/eller restaurangverksamhet. 

Maskin-och monteringshallen

Maskin-och monteringshallen

Maskin-och monteringshallen

Maskin-och monteringshallen