Hanne talar inför publik

2018.09.14

Besök på SVT

Idag talade vår utvecklingschef Hanne Birk inför medarbetare på SVT i Malmö. Hanne har arbetat i Varvsstaden i många år och känner platsen utan och innan. I ett kort föredrag gav hon publiken en inblick i ett område som sedan lägen varit stängt men som snart öppnar upp för allmänheten.

Utvecklingsplaner

Varvsstaden bär på en unik historia och i många Malmöbors hjärta har platsen en speciell betydelse. Många har själva, eller har släktingar som arbetat här och format sina liv efter den gamla industrin. Nu har arbetet med att ge Malmöborna platsen tillbaka påbörjats och snart kommer vi se en helt ny stadsdel växa fram.

Under dagens föredrag fick vi först lyssna till Lotta Hansson, kommunikatör på Stadsbyggnadskontoret. Hon gav oss en bild av den framtida utvecklingen av Malmö, från Rosengård till Nyhamnen. Det är en spännande utveckling vi står inför där Varvsstaden blir navet som knyter ihop Västra Hamnen och Dockan med Malmö City.

I Varvsstaden planeras det för en ca 1 km lång kajpromenad med tre nya broar över vattnet för gång, cykel och kollektivtrafik.

”Genom att öppna upp för broar över vattnet blir accessen till Varvsstaden enkel. Vi vill skapa en plats för Malmöborna att mötas på”, säger Hanne. Vidare berättar hon att den första bron kommer stå klar i början av 2021, med placering precis intill SVT:s byggnad. Det kommer dröja ytterligare ett par år innan de andra broarna finns på plats. Läs mer om utvecklingsplanerna

Åter till framtiden

Varvsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt som samägs av Peab och Fastighets AB Balder. Området bär på en unik historia och är komplext när det gäller sanering av området och renovering av befintliga byggnader. Just nu pågår en omfattande renovering av den byggnad som var Kockums första huvudkontor, AdministrationsbyggnadenHär kommer ett hotell stå klart i slutet av 2019 och tätt följt av det öppnar Varvsstadens första park upp för allmänheten. 

”I Varvsstaden gör vi allt för att bevara så mycket som möjligt och vi vill föra vidare det historiska arvet från Kockumstiden in i framtiden”, berättade Hanne för publiken.

Många av de gamla byggnaderna lämpar sig bäst för kontor och verksamheter. Först ut i planeringen och renoveringen, är Magasinet. Här tittar man nu på hur man skulle kunna renovera och utveckla fastigheten på bästa sätt för att passa behovet hos de hyresgäster som är intresserade av att etablera sin verksamhet här.

Tidsplanen för Varvsstadens utveckling sträcker sig från idag och fram till ca 2035. Vi på Varvsstaden vill med stort engagemang föra platsen in i framtiden. Åter till framtiden.