2024.06.14

Beijers Bro har öppnat!

För några veckor sedan lades den knallröda Beijers Bro på plats. Bron förbinder Beijerskajen med Varvsstaden och har nu öppnat för cyklister och fotgängare. 

Du har kanske sett den ligga och vänta ute i Nyhamnen; den knallröd stålbron som ska avlasta Klaffbron från gång och cykeltrafik och knyta Malmö City närmre Varvsstaden, dockan och Västra Hamnen. 

"Bron beställdes och blev klar redan för snart tre år sedan, men har inte kunnat läggas på plats på grund av pågående arbeten i hamnbassängen", berättar Evelina Stjärnfeld, landskapsarkitekt på Malmö Stad och en av dem som varit med och ritat bron. 

Beijers Bro har öppnat!

Beijers Bro är 40 meter lång och väger 104 ton. En solig dag i maj Malmöbor samlades längs med kajkanten för att se klaffbron öppnas och den maffiga bron långsamt glida in i hamnbassängen. Efter ett par veckors arbeten med att få bänkar på plats och installera belysning, har nu bron kunnat öppna. 

"Det är en stor dag som vi väntat länge på, säger Tor Rasmusen", även han Landskapsarkitekt på Malmö Stad. 

"Beijers Bro är mer än en bro. Det är en länk som skapar nya flöden och nya mötesplatser i Varvsstaden. Den är otroligt viktig och kommer tillsammans med Styrmansbron betyda mycket för stadslivet i området", säger Elin Fasth, kommunikationsansvarig på Varvsstaden. 

Bron är fast i sin konstruktion, det vill säga den kommer inte att gå att öppna. Kajaker och turistbåtar kommer fortfarande att kunna åka under den och bänkar är utplacerade i ett soligt söderläge. I augusti planerar Malmö Stad en invigning av Beijers Bro. 

Det är superbra med en bro här som avlastar klaffbron. Nu slipper jag riskera livet varje gång jag cyklar till jobbet, säger Linda Molin som var en av de första att passera bron på cykel.