Kontor och lokaler

Många av de gamla byggnaderna i Varvsstaden ska bevaras och ges ett nytt liv och ett nytt sammanhang. Ofta lämpar sig det nya sammanhanget främst för kontors- eller handelsbyggnader. Med stort engagemang utvecklar vi de befintliga byggnaderna till att bli en plats för framtidens företag. Vi söker alltid dig som företag som vill vara med på vår resa och utveckla projekten tillsammans med oss.

I Varvsstaden ger vi företag chansen att skapa sitt nya kontor i en unik miljö med stor själ. Vi bevarar genom att förnya och arbetar vidare med känslan som finns på platsen. Här kan du läsa om våra pågående projekt, alltså de som just nu är under renovering. 

 

Tillgängliga lokaler i Varvsstaden

Kontor i Svets-och Pannverkstaden

I en tillbyggnad på den norra sidan av hallen planerar vi för att skapa ca 1000 kvadratmeter hållbart kontor. Med delvis återbrukade material vill vi skapa ytor åt bolag som bryr sig om stadsdelen och utvecklingen här precis som vi gör. Ytorna kan delas ner till 250 kvadratmeter eller nyttjas av ett bolag. 

Projektet är i sitt startskede. Du kan läsa mer om planerna här

Restaurang i Gjuteriet

Planeringen av restaurangen är i ett tidigt skede och vi hoppas komma i kontakt med den aktör som vill vara med på resan att göra Varvsstaden till en destination för mat och dryck. De historiska elementen i lokalen är påtagliga och arvet från varvet ger de bästa förutsättningarna för en miljö att driva en spännande restaurang i. 

Lokalen är på ca 200 kvm. 

Läs mer här

Pågående eller genomförda kontorsprojekt i Varvsstaden

Magasinet

Magasinet uppfördes 1917 och ritades troligtvis av Axel Stenberg. Huset blir först ut av alla gamla byggnader i Varvsstaden, att omvandlas till kontor.  Här kommer företag i olika storlekar fördelas på de 3 500 kvm som byggnaden erbjuder. I lokaler med en fantastiskt arkitektur och ljusinsläpp från båda sidor det ganska långsmala huset, kommer framtidens kreativa företag vara granne med stadens nya vattenrum. Husets restaurang öppnar i april. 

Magasinet är fullt uthyrt och inflyttat under våren 2021. 

Läs mer om Magasinet

Gjuteriet

I kanske den mest ikoniska byggnaden i Varvsstaden växer det nya Gjuteriet fram. Byggnaden som är K-märkt blir efter årsskiftet 2023 Oatlys nya huvudkontor.

Den historiska byggnaden ligger med kajpromenaden, torrdockan och varvsbassängen som närmaste granne. Fastigheten är K-märkt och Varvsstaden har i nära samarbete med Oatly och Malmö stad, tagit fram husets nya utformning där man arbetat vidare på husets robusta industrikaraktär. Man kommer att bevara fasader och stålkonstruktioner och i linje med Oatlys och Varvsstadens hållbarhetsprofil har man valt att bygga stommen i trä.

Gjuteriet är fullt uthyrt

Läs mer om Gjuteriet

Snickeriet

Varvsstadens äldsta byggnad Snickeriet uppfördes under 1870-talet. Nu har byggnaden genomgått ett "lyft" där hela huset höjts ca 50 cm. Den kommer även få ett lyft genom en varsam renovering innan hela byggnaden blir kontor åt Advokatfirman Lindahls. 

Snickeriet är fullt uthyrt

Läs mer om Snickeriet