Platsen

Lägesmässigt blir Varvsstaden en länk mellan City och Västra Hamnen, ett område där nybebyggelsen expanderat stadigt sedan startskottet med Bo01 och Dockan. Tomten, som löper mellan Stora Varvsgatan i norr, hamnbassängen i söder, Klaffbron i öst och Skeppsbyggargatan i väst är ca 180.000 kvadratmeter stor och rymmer idag en mängd gamla industrilokaler. Vi kommer att se till att de mest karaktäristiska byggnaderna bevaras och integreras i en modern kontext.