Hållbarhet

Ju bättre vi bevarar, desto bättre kan vi förnya – så lyder mottot för hur Varvsstaden ska ta form. En hållbar stadsdel där det historiska arvet lever, men där siktet är inställt mot framtiden.

Det fina med Varvsstaden är att de resurser som redan finns lägger grunden för både identitet och för dess potential att bidra till en hållbar framtid.

Vi tar ingen ny mark i anspråk utan satsar istället på att sanera en förorenad tomt, alltså är det en miljövinst redan från start. På området finns det också gott om resurser i form av biologisk mångfald, vatten och energi – och inte minst, material som kan återanvändas. Lika centralt för att bygga en hållbar stad är satsningar på sociala faktorer som livsmiljö, helhetsperspektiv och demokrati. Vilket kommer att färga urvalet av vilken sorts verksamheter som ska få använda området.

Process

Vi vill förstå den befintliga miljöns alla aspekter – socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt – så att samtliga perspektiv kan integreras med vår vision om en nyskapande och cirkulär stadsdel. 

Vi jobbar i dagsläget med att ta fram en strategi tillsammans med upcycling-experterna Lendager Group för hur Varvsstadens resurser bäst bör användas. Strategin förväntas vara färdig under 2017.